keksalar

Yoshi ulug`lar internet tarmog`ida va «Keksalarni e’zozlash va qadrlash yili»

Raqamli texnologiyalarni egallashda yoshi kattalar bilan yosh avlod o`rtasida bir muncha farq mavjud. Odatda internetdan asosan yoshlar foydalanishadi.

Keksalar bu narsaga befarq qarashdi. Ba’zilar qiziqish bilan, ba’zilar esa hadik bilan «noto`g`ri bosib yuborsam butun internet meni deb buzilib qoladi” deb o`yladilar. Vaqt o`tishi bilan katta yoshdagillar ham internetga kirishni, o`zlashtirishni boshladilar va bu ommaviy tus ola boshladi. Bu haqida bir qancha qiziqarli ma’lumotlar mavjud.