internet

Провайдерлардан 2015 йил учун янгиликлар

2572x2376_769755_[www.ArtFile.ru]

Sarkor Telecomдан бир жуфт янгилик:

  • 02.2015 й. санасидан бошлаб FORMULA NITRO тариф режасида абонент тўлови ичидаги ойлик трафик ҳажми 9500Мб ни ташкил этади. Трафикнинг оширилган ҳажми 2015 йилнинг 23 февралидан абонент тўловлари амалга оширилгандан сўнг автоматик тарзда янгиланади.

Ёшларнинг ахборот маконидаги ҳимояси

Inform_Tech_0

Бугун мамлакатимизда интернетдан фойдаланувчилар сони қарийб тўққиз миллионга етди. Замонавий ахборот-коммуникация технологияларидан, асосан, ёшлар фойдаланаётгани сир эмас.

Yoshi ulug`lar internet tarmog`ida va «Keksalarni e’zozlash va qadrlash yili»

Raqamli texnologiyalarni egallashda yoshi kattalar bilan yosh avlod o`rtasida bir muncha farq mavjud. Odatda internetdan asosan yoshlar foydalanishadi.

Keksalar bu narsaga befarq qarashdi. Ba’zilar qiziqish bilan, ba’zilar esa hadik bilan «noto`g`ri bosib yuborsam butun internet meni deb buzilib qoladi” deb o`yladilar. Vaqt o`tishi bilan katta yoshdagillar ham internetga kirishni, o`zlashtirishni boshladilar va bu ommaviy tus ola boshladi. Bu haqida bir qancha qiziqarli ma’lumotlar mavjud.

Замонавий ахборот технологияларининг ижобий ва салбий оқибатлари

Ҳозирги замонда ахборот технологиялари жамият тарраққиётининг турли соҳаларига жадал кириб бормоқда ва уларни ривожлантириш учун хизмат қилмоқда. Бундай технологияларнинг таъсири одамларнинг турмуш тарзи, таълими ва ишида ўз натижасини кўрсатмоқда. Ахборот технологиялари жаҳон иқтисодиётининг ривожланиши ва ижтимоий муаммоларнинг ҳал этилиши учун муҳим омилга айланди.